Pi(π) SAYISI NEDİR?

Pi Sayısının Karşılığı Nedir?

Matematikte karşımıza çıkan bu normal sayılara benzemeyen sayımızın karşılığı 3,14 tür. Aslında Pi sayısının asıl değeri; 3.1415926535897932384626433832795028841971… şeklinde devam eden ve tam değeri bulunamayan bir sayıdır. Sakın bulmaya çalışmayın çünkü gerçekten çok uzun, hadi buldunuz diyelim okuması zaten imkânsız. Hadi oradan, niçin imkânsız olsun? Diyebilirsiniz ama demeyin çünkü “Fabrice Bellard” isimli birisi 2010 yılında “Chudnovsky” algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağını bulmuştur haliyle bu kadar basamaklı bir sayıyı da takdir edersiniz ki kimse okuyamaz. Okuyabilirseniz bize de haber verin.

Evet, içinizden nedir bu saçmalık diye geçirdiğinizi duyar gibiyim. O yüzden çok uzatmadan mantığını anlatalım. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilir.
Yani örneklendirecek olursam şöyle açıklayabiliriz;

Örneğin; Dairemizin yarıçapı 3 birim olsun.
Çevresi şöyle bulunur: 2πr => 2π3 => 6π’dir.
Çapımız ise yarıçapın iki katıdır yani 6’dır.
Pi Sayısı ise şöyle bulunur. Pi=Çevre/Çap => Pi=6π/6 => Pi=π sonucunu buluruz.
Bunun yaklaşık değeri de 3,14 tür.

Peki, neden adına Pi denilmiş? Sebebi yunanca çevre anlamına gelen kelimenin baş harfi π olduğu için adına Pi sayısı denilmiştir. Ayrıca bu sayıya Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı da denilir. Günümüzde bu sayıyı matematikte bazı durumlarda 3 olarak kabul etmekteyiz kalan küsuratı ihmal ediyoruz.

Kaynak:

1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Pi_say%C4%B1s%C4%B1

Share