KIDEM TAZMİNATI NEDİR

Kıdem Tazminatı ?

Kıdem tazminatı bir çalışanın bir işyerinde en az bir yıl çalışması sonucunda gerekli şartlar oluşursa almaya hak kazandığı ücrettir.

Peki, nedir bu hak etme şartları:

1) Çalışan en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olmalı.

2) 4857 sayılı iş kanunu gereğince çalışan bu işten kendi isteğiyle ayrılırsa işveren kıdem tazminatı vermeyebilir (işverenin böyle bir durumda iyi niyetli olmasını beklemek çok doğru olmadığından çok yüksek olasılıkla kıdem tazminatı vermeyecektir.)

3) İşçi haklı sebeplerle işyerinden istifa ederse yine tazminat kazanma hakkına sahiptir.

4) İşçinin askere gitmesi halinde; askerlik başvurusu sonucu yazılı olarak işyerine talepte bulunursa kıdem tazminatı alır.

5) Kadınlar için evlenmelerini takip eden bir yıl içinde istifa ederlerse kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Hak Ettiğimiz Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Ortalama her çalıştığınız yılın bir aylık brüt maaşı kadar ücret alınır. Eğer birden fazla yıldır o şirkette çalışıyorsanız son çalıştığınız ayın brüt ücreti çalıştığınız ay ile çarpılarak hak ettiğiniz toplam ücret hesaplanır.

Örneğin :
5 Yıldır bir şirkette çalışıyorsunuz. İlk yıl maaşınız Net: 3 000 TL, Brüt 4000 TL,
Sonraki yıllar maaşınız artıyor.
Son ay aldığınız ücretler: Net: 4000 TL Brüt: 5000 TL
Alacağınız Kıdem Tazminatı : Son Brüt Maaşınız* Yıl Sayısı
5000 TL * 5 Yıl =25000 TL dir.

Share